Yeni Oryantalistler

Nietzsche’den Orhan Pamuk’a İslam’ın Postmodern Temsilleri
Ian Almond

Bu kitap, post modern olarak adlandırdığı metinlerde; Avrupa’dan ve Müslüman coğrafyadan çıkmış Batılı yazarların metinlerinde İslam temsillerini sorgular. Kitabın amaçlarından biri de Batı modernitesi eleştirilerinde İslama ayrılan yerleri tespit edip incelemek ve İslamla modernite eleştirisi arasındaki ilişki üzerine süregelen bu tartışmaya katkıda bulunmaktır. Felsefi yanı kadar edebi tarafı da kuvvetli olan bu inceleme aynı zamanda postmodernizmin, modernitede oldukça hakim olan Oryantalist/emperyalist pek çok mecazı nasıl daha incelikli bir yolla miras aldığını gösterir. Bir dizi evrensel gerçekliğin aşamalı olarak ortaya çıkmasından çok, birtakım kültürel olasılık olarak modernite tasarısına ilişkin postmodern bir yeniden tanımlama, Avrupaî terimlerle ifade edildiğinde hala Avrupaî bir hareket olarak kalmakta. ‘Avrupaî oyun’, Avrupa merkezli modernitenin eleştirisiyle bitmedi, sadece ikinci bir aşamaya geçti.

Sayfa Sayısı: 272

Baskı Yılı: 2013

Dili: Türkçe

Yayınevi: Pinhan Yayıncılık