Kur’an Kavramları

Muhammed Esed

Yoğun ve titiz bir emek mahsulü olan Muhammed Esed’in The Message Of The Qur’ân isimli eserinin, Kur’ân Mesajı Meal-Tefsir adıyla yapılan tercümesi, birtakım yeni yaklaşımları sebebiyle ülkemizde bir hayli ilgi çekmiş, hattâ bazı kelime ve kavramlara yüklediği anlamlar çığır açmış ve bir çok kişiyi etkilemiştir.

Kur’ân kelime ve kavramlarının ne denli önem arzettiği, erbâbının ma‘lûmudur. O nedenle, Kur’ân kelime ve kavramlarına Muhammed Esed’in yaklaşımının kolayca tesbit edilebilmesi ve onun bakış açısını ve değerlendirme biçimini derli-toplu göstermesi sebebiyle bunları, Kur’ân Mesajı Meal-Tefsir isimli eserinden derleyip müstakil hâle getirmenin faydadan hâli olmayacağı düşüncesiyle –alfabetik sıraya göre– bir araya getirdik.

Böylece, Muhammed Esed’in, Kur’ân kelime ve kavramlarına verdiği-yüklediği anlamlar ve bunları hangi sâiklerle yaptığı, topluca ve kolayca görülüp tetkik edilebilir.

Kur’ân talebelerine faydalı olması temennisiyle…

Gayret bizden, tevfik Allâh’tan.

Prof. Dr. Ömer Aydın

Ertuğrul Özalp

Sayfa Sayısı: 384

Baskı Yılı: 2016

Yayınevi: İşaret Yayınları

Derleyen: Ömer Aydın, Ertuğrul Özalp