Kamusal Entelektüel Bir Gezgin Yurttaşın Hayatı

Richard Falk

Bu siyasi hatırat, Richard Falk’un hem kamusal entelektüel hem de gezgin yurttaş olarak uluslararası düzeyde seçkin bir isim haline gelişini çocukluğu, eğitim hayatı, eserleri ve aktivizmi ekseninde ortaya koyuyor. Falk’un kamusal gündeminde öne çıkan iki tema, günümüz çatışmalarına kafa yormak ve insani ve ekolojik sınırlara duyarlı bir gelecek tasavvur etmektir. Vietnam Savaşı sürerken Kuzey Vietnam’a, Devrim esnasında İran’a, “apartheid”e karşı mücadelenin en hararetli günlerinde Güney Afrika’ya ve daha sıklıkla Filistin ve İsrail’e yaptığı ziyaretler adanmışlığının göstergeleri iken bir yandan da –özellikle BM Filistin İnsan Hakları Özel Raportörü olduğu yıllarda– saldırıların odağında kalmasına sebep olmuştur. Gelecekteki dünya düzeninin ekolojik ve demografik boyutları üzerinde duran Falk, nükleer karşıtı hareketin de önemli bir ismidir.

Yazar “ikinci vatanım” diye nitelediği Türkiye ile ilgili izlenimlerine ve hukukçular, akademisyenler, siyasi aktivistler ve popüler kültürden isimler ile yaşadığı karşılaşmalara da yer verdiği hatıratında etkileyici bir anlatı sunuyor.

“Olağanüstü bir hayatın bu samimi anlatımı akademik dünya, küresel ilişkiler ve yaşanabilir bir hayata duyulan özlem gibi konularda zengin kavrayışlar sunuyor. Sorunlu bir dünya için pek çok dersi de içeren sürükleyici bir hikâye.”

Noam Chomsky

“Richard Falk gerilemekte olan karanlık çağımızda tutarlılığını koruyan büyük kamusal entelektüellerden ve gezgin yurttaşlardan biri. Bu güçlü hatırat, bize göz yaşartıcı hakikati ve kana bulanmış umudu sunan bir hediye.”

Dr. Cornel West

Sayfa Sayısı: 555

Baskı Yılı: 2023

Özgün Adı: Public Intellectual: The Life of a Citizen Pilgrim

Yayınevi: Küre Yayınları

Çevirmen: Celil Civan