İslam Kültür Atlası*

Luis Lamia el-Faruki
İsmail Raci Faruki

İslâm kültür ve medeniyetinin bütün birikimini, dünyada ilk defa bir atlasta toplayan bu eser; İslâm’ın dünya görüşünü, inancını, geleneklerini, müesseselerini ve köklerini saldığı kültürler içindeki yerini anlatmaktadır. Resim, tablo ve haritalarla bezenen çalışma, müslümanların günlük ibadetlerinden, ilim, sanat, hukuk, felsefe ve siyaset alanları gibi bir çok sahada, İslâm medeniyetinin özünün bir ifadesi olarak nitelenmektedir.

Yazarlar, İslâm’ın öncüleri olan Araplar, Mezopotamyalılar, Kenanîler ve Yahudiler gibi kolların tesirlerini inceleyerek İslâm’ın en eski temelleriyle işe başlarlar. İslâm’ın bugün dünya üzerindeki farklı geleneklerden gelen toplumlardan nasıl tek bir inanç, düşünce sistemi ve ahenkli bir yapı meydana getirdiğini anlatırlar.
Klasik ve çağdaş bilimleri etraflıca bir araya getirmesiyle temayüz eden bu eser, İslâm’ı içten dışa, Batılı ilim adamlarınca gözardı edilen yahut tahrif edilen birçok gerçeği açık, hayatî ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymakta; bütün insanlığın yaklaşık bir çeyreğini arkasından sürükleyen bir dinin bütün gerçeklerini dile getirmektedir. Bu kitap, her kütüphane için tamamlayıcı bir eser olduğu kadar, İslâm ve genelde dinî tecrübeyle ilgilenen herkes için vazgeçilemeyecek bir kaynaktır.

İsmail Râci Farukî (Yafa 1921 – Pennsylvania 1986). Beyrut Amerikan Üniversitesi’ni bitirdi. 1945-1948 yıllarında Celîle’nin son Filistinli valisi olarak görev yaptı. 1948 de Filistin’in işgali üzerine ABD’ye göç etti. Indiana ve Harvard Üniversitelerinde felsefe alanında yüksek lisans yaptı. Doktora tezini 1952’de tamamladı. Kahire el-Ezher Üniversitesi’nde İslâm üzerine, Montreal Mc Gill Üniversitesi’nde Yahudilik ve Hıristiyanlık üzerine doktora sonrası çalışmalarda bulundu.
Farukî, Central Institute of Islamic Studies (Montreal), Central Institute of Islamic Research (Karaçi), Institute of Higher Arabic Studies (Kahire), ABD Syracuse Üniversitesi ve Temple Üniversitesi’nde görev yaptı; Kahire el-Ezher ve İskenderiye ile ABD Chicago Üniversitesi’nde misafir profesör ünvanıyla çalıştı. ABD Müslüman Öğrenciler Derneği, Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği, Amerikan İslâm Üniversitesi ve Uluslararası İslâm Düşünce Enstitüsü’ne önemli katkılarda bulundu. Historical Atlas of the Religions of the World ve The Great Asian Religions gibi ortak çalışmaların dışında 25 kitap, yüzden çok araştırma ve akademik makaleler bıraktı, bir çok eseri Arapça’ya ve Türkçe’ye çevrildi.
Farukî’nin Müslüman olan eşi Luis Lâmia da özellikle İslâm sanatı ve estetiği alanında önemli araştırmalar yaptı. Onun “The Nature of the Musical Art of Islamic Culture: A Theoretical and Empirical Study of Arabian Music” başlıklı basılmamış bir doktora teziyle çok sayıda makalesi dışında müstakil iki eseri daha vardır: An Annotated Glossary of Arabic Musical Terms ve Aesthetic Experience and the Islamic Arts.
Fârûkî ve eşi Luis Lâmia, 27 Mayıs 1986’da Pennsylvania Wyncote’taki evlerinde sahur vaktinde bıçaklı bir saldırıya uğrayarak öldürüldüler.

Sayfa Sayısı: 552

Baskı Yılı: 2014

Özgün Adı: The Cultural Atlas of Islam

Yayınevi: İnkılab Yayınları

*Atasoy Müftüoğlu’nun notu: Daha önce de tavsiye edilen bu kitabın okuma gruplarına yeni başlayanlar ve lise ve üniversite öğrencileri için niteliksel bir farkındalığı kazanmak adına bir kaç ay boyunca tekrar okunması önerilmektedir.