Bilgi Ahlaktan Ayrıldığında

Taha Abdurrahman

Yapıcı-eleştirel yaklaşımıyla ümit verici ve yenilikçi düşünceye başlangıç yapan Taha Abdurrahman, entelektüel bütünlüğüyle kayda değer bir külliyat ortaya koymuştur. Bilgi Ahlaktan Ayrıldığında, Taha Abdurrahman’la yapılmış söyleşilerden oluşuyor.

Kitap düşünürün, düşünce, modernlik, gelenek, ahlak, modern okumalar, felsefi miras, ifade hürriyeti gibi çağdaş tartışmalar konusundaki olağanüstü birikimini yansıtıyor. Tam da bundan ötürü Taha Abdurrahman’ın temel tezlerinin ve kavramlarının değişik bağlamlarda nasıl anlaşıldığı ve yorumlandığı konusunda da okura fikir veriyor.

Söyleşinin verimini gözler önüne seren Bilgi Ahlaktan Ayrıldığında, Taha Abdurrahman’ın düşüncesiyle yeni tanışanlar için olduğu kadar bu konuda derinleşmek isteyenler için de anahtar niteliğinde. Taha Abdurrahman’ın düşüncelerinin gelişim seyrini gözler önüne seren bu söyleşiler, sadece çağdaş İslâm düşüncesiyle değil kültürle, düşünce tarihiyle, felsefe geleneği ile ilgilenenlerin de dikkatini çekecek derinlikte tartışmalar barındırıyor.

Bilgi Ahlaktan Ayrıldığında, şiirden siyasete, tercümeden yaratıcılığa, modernliğin ruhundan geleneğe Taha Abdurrahman’ın üzerinde durduğu hemen hemen tüm alanlarda, fikirlerini karşılıklı konuşmalarla nasıl beslediğini gösteriyor.

Sayfa Sayısı: 176

Baskı Yılı: 2020

Özgün Adı: el-Hıvar Ufukan li’l-Fikr

Yayınevi: Pınar Yayınları

Çevirmen: Abdi Keskinsoy