Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri

John M. Hobson

John Hobson, Batı’nın yükselişine dair yaygın görüşlerin etnomerkezci önyargılarıyla mücadele ediyor. Antik Yunan’dan bu yana Avrupalıların kendi gelişimlerine öncülük ettikleri ve Doğu’nun gelişen dünya tarihi içinde pasif bir izleyici olarak kaldığı ileri sürülür. Hobson, “Oryantal Batı”nın yükselişini mümkün kılan iki süreç olduğunu öne sürüyor. Birincisi Avrupa’da her bir önemli gelişimsel dönüm noktası 500-1800 tarihleri arasında Doğu’nun başı çektiği dünya ekonomisine Oryantal küreselleşme ile dahil olan Doğu’ya ait buluşlarla desteklenmiştir. İkincisi, 1453 yılından sonra Avrupa kimliğinin oluşturulması Avrupalıların pek çok Doğulu kaynağı kendine mal etmesiyle emperyalizme yol açmıştır. Hobson’un kitabı bugüne kadar bir kenarda bırakılmış Doğuluları dünya tarihinin gelişim hikayesinde öne çıkarıyor.

Sayfa Sayısı: 314

Baskı Yılı: 2007

Özgün Adı: The Eastern Origins of Western Civilisation

Yayınevi:  Yapı Kredi Yayınları