Özgürlük Peygamberi

Abdurrahman Şarkavi

Size siretle (Hz. Muhammedin hayatıyla) ilgili yeni bir kitap sunmuyorum. Çünkü siret konusunda eski/yeni kaynaklardan oluşan hayli zengin bir literatüre sahibiz.

Bu çalışmamla siret konusunda dile getirilmemiş bir gerçeği ortaya koyacak yeni bir kaynak oluşturduğumu da söylemiyorum.

Bütün arzum, yüreği, insanlığın acılarını, müşkilâtlarını ve özlemlerini kuşatacak kadar geniş bir insanın hayat hikâyesini tasvir edebilmektir. Bu insanın getirdiği ilâhî buyruklar, zengin ve güçlü bir medeniyet oluşturmuş ve dünya insanlığını asırlar boyu besleyerek dinamik nesilleri sürekli ilerleme yoluna sevketmiş, insan ve hayatın doğasında yeni ufukların keşfedilmesini sağlamıştır.

İnsanlığın ilerleme ve gelişme tarihinde İslam Medeniyetinin payını hiç kimse inkâr edemez. Orta Asyanın ovalarında, reyhan çiçeklerinin kokularıyla coştukça coşan İbni Sinanın hikmet ve felsefe günlerini unutmak ne mümkündür! Kurtların, hokkabazların ve altın kubbelerin altındaki suratsızların hüküm sürdükleri Güney ve Batı Avrupanın suskun ve karanlık şatolarının kapılarını çalan ışık dolu İslam Medeniyetinin o parlak günleri inkâr edilebilir mi? İbni Rüşd ve İbni Haldunun düşüncelerinin Akdeniz sahillerindeki geri kalmış insan kitlelerini önüne katıp silip süpürdüğü günleri hiç kimse yadsıyamaz! Kahire, Buhara, Bağdat, Tunus, Kurtuba, Taşkent, İşbiliyye ve Fas gibi Hz. Muhammedin ilâhî buyruklarından aldıkları sönmek bilmeyen ışıkla karanlıkları yırtan nur medeniyetlerinin o görkemli günleri görmezlikten gelinebilir mi?

Yukarıda hatırlatmaya çalıştığım medeniyeti oluşturan ilâhî buyrukların sahibi olan insanın hayat hikâyesini öğrenmek isteyenler, bu sunuştan sonra kitabımızın satırlarına dalabilirler. Ancak bu sunuşu onlar için yazmadım. Çünkü onlar, bu kitapta bir peygamber değil bir insan portresi görmek istemektedirler ve bu kimseler, eserimizi rahatlıkla okuyabilirler. Bundan dolayı da kendilerine müteşekkir oluruz. Umulur ki bu kitapta, harika bir insanın hayat hikâyesini bulurlar…

Abdurrahman Şarkavi

Sayfa Sayısı: 440

Baskı Yılı: 2011

Özgün Adı: محمد رسول الحرية

Yayınevi:  Düşün Yayıncılık