İslamı Protestanlaştırma Çabaları ve Küresel Sisteme Uyumlu Ilımlı İslam Algısı